bun_bo_hue

[Huế] Nguồn gốc bún bò huế

Hue
12/12/2016 0

Chuyện khảo về Bún bò xứ Huế, nhà văn Trần Kiêm Đoàn đã có một bài viết rất hay và thú vị về nó. Ví như ông nói bún bò: “là một sự “dấy nghĩa” [xem thêm]